Sivut

maanantai 27. toukokuuta 2013

Valtuustoblogi: Seinäjoesta HINKU-kunta

Tekemäni aloite tänään, olkaa hyvät. Kirjoittelen muitakin kuulumisia valtuustosta myöhemmin, mutta nauttikaa nyt ensin tästä. :)Seinäjoen kaupunginvaltuusto 27.5.2013

Valtuustoaloite: Seinäjoesta HINKU-kunta

On yksi tapa säästää rahaa, josta ei ole vielä valtuustossa juurikaan puhuttu. Se on energiansäästö.

Kuntien energiansäästön edelläkävijöitä ovat HINKU-kunnat, eli hiilineutraalit kunnat. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet 80 prosentin päästövähennykseen vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät toimenpiteet liittyvät erityisesti energian säästämiseen ja energiatehokkuuden parantamiseen sekä uusiutuviin energianlähteisiin perustuvaan tuotantoon.

Kunnan toiminnoista päästövähennysten kannalta olennaisimpia ovat maankäytön ohjaus, kiinteistöt, energiahankinnat ja muut julkiset hankinnat sekä julkisten palveluiden tuottaminen. Panostamalla esimerkiksi kiinteistöjen energiansäästöön, saadaan sijoitetut rahat nopeasti takaisin. Parhaimmillaan investoinnit kuoleentuvat jo kahdessa vuodessa, jonka jälkeen kustannukset laskevat merkittävästi.

HINKU-kunta tukee myös paikallista elinkeinoelämää ja kotitalouksia tekemään kestäviä ratkaisuja. Yritysten toimenpiteet voivat liittyä esimerkiksi energia- ja materiaalitehokkuuteen, uusiutuvan energian ratkaisuihin sekä ilmastomyönteisten tuotteiden ja palveluiden tarjontaan. Kotitalouksien päästöjen vähentämisen lähtökohtana on asumisen, liikkumisen ja elintarvikkeiden ilmastovaikutuksen pienentäminen.

HINKU-hanketta hallinnoi Suomen ympäristökeskuksen asettama projektiryhmä. HINKU-kunnaksi tulee hakea. Jotta hakemus hyväksytään, tulee täyttää HINKU-kriteerit, joilla tarkoitetaan kuntien ilmastonmuutoksen hillintätoimia ja linjauksia, joilla kunta uskottavasti sitoutuu vähentämään oman toimintansa päästöjä sekä vaikuttamaan alueensa toimijoihin siten, että alueen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä tavoitellaan hiilineutraaliutta. Kriteerit ovat liitteenä tässä aloitteessa.

Esitän, että Seinäjoki hakee HINKU-kunnaksi ja osallistuu näin säästötalkoisiin, säästäen sekä rahaa että ympäristöä.


Seinäjoella 27.5.2013

Henna Rantasaari
kaupunginvaltuutettu

Ei kommentteja: