Sivut

perjantai 20. maaliskuuta 2015

Verotuksella kannusteita yrittäjälle


Kaiken kattavien kansallisten menestystarinoiden aika on ohi. Tulevaisuuden kasvu versoaa jo nyt pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Yhä useampi löytää elantonsa yrittäjyydestä. Siksi yrittäjiä pitää tukea ja heidän toimintamahdollisuutensa turvata.

Yrittäjälle hyvä verojärjestelmä on selkä, oikeudenmukainen, ennustettava sekä kannustava. Verojen maksaminen pitäisi tehdä yrittäjälle helpoksi. Tämä tapahtuu yhdenmukaistamalla raportointijaksoja ja maksupäiviä. Ennakko- ja arvonlisäveron tilityspäiviin ja jaksotuksiin tarvitaan valinnaisuutta. Reaaliaikainen tulorekisteri auttaisi yrittäjien lisäksi myös työntekijöitä.

Pienistä yrityksistä voi tulla suurempia pitkäjänteisellä tuotekehityksellä. Nykyisessä järjestelmässä tutkimus- ja kehitysinvestoinneista ei kuitenkaan jää jälkeä taseeseen, mikä heijastuu yrityksen arvoon ja mm. osinkojen jakoperusteisiin. Olisikin syytä mahdollistaa tutkimus- ja kehitysinvestointien osalta hankintakulujen jaksottaminen useammalle vuodelle kirjanpidossa ja verotuksessa. Tämä kannustaisi pitkäjänteiseen toimintaan.

Pääomatuloista tulisi tehdä verovapaita 2000 euroon asti vuodessa. Tällä helpotettaisiin pienyrittäjien asemaa. Näin tekisi myös arvonlisäveron maksamisen alarajan nostaminen 30 000 euroon ja alarajahuojennuksen ylärajan nosto 55 000 euroon.

Veroilla voidaan kannustaa, mutta yrittäjähenkeä ei voi pakottaa. Siksi oppilaitosten ja yritysten vuoropuhelua tulee tiivistää. Kaikkien opintojen pitäisi sisältää yrittämisen perustaitoja ja -tietoja.

Henna Rantasaari

eduskuntavaaliehdokas (vihr.) Seinäjoki

Julkaistu Ilkassa 20.3.2015

Ei kommentteja: